Eye Hope Foundation

Bezoek aan de laatste jaars biomedische wetenschappen ULB

14/2/2019
Ontvangst bij de laatstejaars biomedische wetenschappen aan de ULB
Prof. Mariana Igoillo Esteve gaf een les over de research voor het Syndroom van Wolfram.
Muismodellen en cellijnen worden behandeld met glp1agonisten . De resultaten zijn zeer hoopgevend!

Ludo, opa van Victor, stelde de eye hope Foundation voor aan de studenten.
Het onderzoek wordt immers gefinancierd met middelen die ons fonds samenbrengt.
Victor is de eerste patiënt die met succes behandeld wordt,
De evolutie van de aandoening kan op deze manier vertraagd worden

Het onderzoek kreeg hier een gezicht,
Inspirerend voor de wetenschappers van de toekomst.

Read more...

Resultaat Warmste Week

Vandaag kunnen wij jullie FANTASTISCH nieuws melden. 

Alle acties die gehouden werden tvv onze Eye Hope Foundation brachten samen 36.295 euro op !

36.295 € - die worden tot op de laatste cent geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom van Wolfram. 

Bedankt aan alle organisatoren van warmste-week-acties!

Bedankt aan alle deelnemers van warmste-week-acties!

Bedankt aan Stu Bru voor de jaarlijkse organisatie van deze warmste week en voor hun inzet voor goede doelen!

Wij kunnen weer een beetje verder en blijven strijden naar een oplossing voor deze aandoening!

BEDANKT!

 

 

 

Read more...